ஈகைத்தமிழன் அப்துல் ரவூப்புக்கு வீரவணக்க நிகழ்வு

7
வடசென்னை மேற்கு மாவட்டம்
திரு.வி.க.நகர் தொகுதி சார்பாக 71வது வட்டத்தில்
 17.12.2019 அன்று ஈகைத்தமிழன் _அப்துல் ரவூப்புக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.