வள்ளுவன் குடில் மக்கள் சேவை அலுவலகம்:வால்பாறை

49

27.11.2019 தேசியத்தலைவர் மேதகு வே.பிரபாகரன் அவர்களின் பிறந்தநாளில் வால்பாறை நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் பொது மக்களின் குறைகளைத் தீர்க்கும் விதமாக வள்ளுவன் குடில் மக்கள் சேவை அலுவலகம் திறக்கப்பட்டது.