மாவீரர் நாள் வீரவணக்க நிகழ்வு:சேலம் தெற்கு தொகுதி

9

26/11/2019 அன்று  சேலம் தெற்கு தொகுதியின் சார்பில் மாவீரர் நாள் வீரவணக்க நிகழ்வு நடத்தபட்டது.