நிலவேம்பு கசாயம் வழங்குதல் : மாதவரம் தொகுதி 

15
நாம் தமிழர் கட்சி திருவள்ளூர் நடுவண் மாவட்டம்  மாதவரம் தொகுதி
சோழவரம் மேற்கு ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் சோழவரம் மேற்கு ஒன்றியத்தில்                                 1/12/2019  வீடு வீடாக சென்று நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கப்பட்டது
முந்தைய செய்திநிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் நிகழ்வு:மாதவரம் தொகுதி
அடுத்த செய்திநிலவேம்பு கசாயம் வழங்குதல்: மாதவரம் தொகுதி