உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் :சைதை தொகுதி

13

சைதை தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி இளைஞர் பாசறை சார்பாக 170 வட்டத்தில் 08-12-19 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.