உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்:கிள்ளியூர் தொகுதி

15
கிள்ளியூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நித்திரவிளை, புதுக்கடையில் 8.12.2019 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது