உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்:அரக்கோணம் நாம் தமிழர் கட்சி

32

அரக்கோணம் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 01.12.2019 அன்று நிலவேம்பு மூலிகை குடிநீர் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.