*உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் :திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

11
24.11.2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக அரசங்குடி மந்தை *உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்* நடைபெற்றது.