புதிய அலுவலக திறப்புவிழா-தென்காசி தொகுதி

23

தென்காசி தொகுதியில் 10.10.2019 அன்று நாம் தமிழர் கட்சியின் புதிய அலுவலகம் திறப்பு விழா சிறப்பாக நடைப்பெற்றது..