பனைவிதைகள் மற்றும் வாதுமை விதைகள் விதைத்தல் நிகழ்வு

40

17-11-2019 ஞாயிறு காலை பத்மநாபபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி விலவூர் பேரூராட்சி மருந்து கோட்டை பகுதிகளிலும்,பிற்பகலில் கோதநல்லூர் பேரூராட்சி ஈத்தவிளை பகுதிகளிலும் பனைவிதைகள் மற்றும் வாதுமை விதைகள் விதைத்தல் நிகழ்வு நடைபெற்றது.