நிலவேம்பு சாறு வழங்கும் முகாம்-போளூர் தொகுதி

16

போளூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக களம்பூர் நகர நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக களம்பூர்‌ நகர பொதுமக்களுக்கு நிலவேம்பு சாறு வழங்கப்பட்டது.