நிலவேம்பு சாறு வழங்குதல்-உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-புதுச்சேரி

28

புதுச்சேரி நாம் தமிழர் கட்சி-ஏம்பலம் தொகுதி சார்பாக 17.11.2019 பொதுமக்களுக்கு நிலவேம்பு சாறு வழங்கும் நிகழ்வும், உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாமும் நடைபெற்றது இடம்:ஏம்பலம் நான்குமுனை சந்திப்பு.