நிலவேம்பு சாறு வழங்குதல்-டெங்கு விழிப்புணர்வு-சைதை

15

3-11-19 அன்று, சைதை 139 வட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக , நிலவேம்பு சாறு பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது மற்றும் டெங்குவை பற்றிய விழிப்புணர்வு நடைபெற்றது