நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கும் முகாம்-நெய்வேலி தொகுதி

43

நெய்வேலி தொகுதி அழகப்பசமுத்திரம் கிராமத்தில் நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கும் முகாம் 10.11.2019 அன்று நடைபெற்றது