நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் முகாம்:எழும்பூர் தொகுதி

11
நாம் தமிழர்கட்சி எழும்பூர் தொகுதி சார்பாக 58 வது வட்டம் பெரியமேட்டில் 24.11.2019 அன்று  பொதுமக்களுக்கு நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கப்பட்டது.