நிலவேம்பு கசாயம்:டெங்கு விழிப்புணர்வு துண்டறிக்கை

16

17-11-19 அன்று சைதை 139 வட்டம் சேகர் நகர் முழுவதும் மற்றும் வடிவேல் தெரு பொதுமக்களுக்கு நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கி டெங்கு விழிப்புணர்வு துண்டறிக்கை அளித்தனர்.