நிலவேம்பு கசாயம் வழங்குதல்-எழும்பூர் தொகுதி

34
நாம் தமிழர் எழும்பூர் தொகுதி சார்பாக 104 வது வட்டம் புரசை வெள்ளாள தெருவில் மக்களுக்கு நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கப்பட்டது,மேலும் பேருந்தில் பயனிப்பவர்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டது.