நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

28

அரக்கோணம் நகரம் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக ,9.11.2019 ஞாயிறு காலை 8.00 மணியளவில் நிலவேம்பு கசாயம் மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் 11.00 வரை நடைபெற்றது.