தொழு நோயாளிகள் காப்பகத்தில் உணவு வழங்குதல்-செங்கல்பட்டு

30

செங்கல்பட்டு நகரம் சார்பாக பரனூரில் உள்ள தொழு நோயாளிகள் காப்பகத்தில் உள்ள 200 பேருக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது…..