சேகுவேரா வீரவணக்க நிகழ்வு -கொடியேற்றும் நிகழ்வு

28

கொளத்தூர் தொகுதி 68வட்டம் சார்பில் சேகுவேரா வீரவணக்க நிகழ்வும்‌ வீனஸ் அருகில் கொடியும் ஏற்றப்பட்டது இதில் நாம் தமிழர் கட்சி கொளத்தூர் தொகுதி அணைத்து நிலை பொறுப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.