கொள்கை விளக்க தெருமுனை கூட்டம்-திருவெறும்பூர் தொகுதி

6
திருவெறும்பூர்  சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட செந்தண்ணீர்புரம் ( 27வது வட்டம்) பகுதியில் 28-9-19 சனிக்கிழமை கொள்கை விளக்க தெருமுனை கூட்டம் சிறப்பாக  நடைபெற்றது.