கொடியேற்றும் நிகழ்வு-சோளிங்கர் சட்டமன்றதொகுதி

11

சோளிங்கர் சட்டமன்றதொகுதி காவேரிப்பாக்கம் தெற்கு ஒன்றியம் உட்பட்ட உத்திரம்பட்டு கிராமத்தில் 20/10/2019 அன்று கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது