குருதிக்கொடை முகாம்-மாதவரம் தொகுதி

16
திருவள்ளூர் நடுவண் மாவட்டம்
மாதவரம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக
நடுவண் பகுதியில் குருதிக்கொடை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.