கல்வி கண் திறந்த காமராசருக்கு புகழ் வணக்கம்-போளூர்

28

15-07-2019 அன்று போளூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கல்வி கண் திறந்த காமராசருக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது

முந்தைய செய்திநிலவேம்பு சாறு வழங்கும் முகாம்-போளூர் தொகுதி
அடுத்த செய்திநிலவேம்பு சாறு வழங்கும் முகாம்-திருவெறும்பூர் தொகுதி