கலந்தாய்வு கூட்டம்:சைதை மேற்கு தொகுதி

3

கலந்தாய்வு கூட்டம் – 170 வட்டம் சைதை மேற்கு தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நடைபெற்றது.