கப்பலோட்டிய தமிழன்  வ.உ.சிதம்பரம் புகழ் வணக்கம்

72

நாம் தமிழர் கட்சி திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி சார்பாக  18/11/2019 கப்பலோட்டிய தமிழன் வ.உ.சிதம்பரம்  ஐயா அவர்களுக்கு  புகழ் வணக்கம் காலை 8.30 மணி முதல் 9 மணிக்குக்கு நடைபெற்றது.