உள்ளாட்சி தேர்தல் குறித்த கலந்தாய்வு:பல்லாவரம்

31

17.11.2019 உள்ளாட்சி தேர்தல் பணி தொடர்பாக கலந்தாய்வு மற்றும் விருப்ப மனு பெறுதல்               பல்லாவரம் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.