உறுப்பினர் சேர்க்கை_முகாம்- நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் நிகழ்வு

28
நாம்_தமிழர்_கட்சி திருத்தணி_சட்டமன்றத்_தொகுதி 6.10.2019 அன்று
நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை_முகாம்
மற்றும் நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது
முந்தைய செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திஉறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மரக்கன்றுகள் நடும் விழா