உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதி

17

திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி கீராலத்தூர் ஊராட்சி இளைஞர் பாசறை நடத்திய உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது