உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி

11

ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் புதிதாக இணைந்த உறவுகளுக்கு மரகன்று வழங்கபட்டது..