அறிமுக கலந்தாய்வு கூட்டம்-தருமபுரி

41

நாம் தமிழர் கட்சி தருமபுரி கிழக்கு மாவட்டம் அரூர் தொகுதியில் 17/11/2019  ஞாயிற்றுகிழமை அரூர் தொகுதி புதிய பொறுப்பாளர்களின் அறிமுக கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.