அரசியல் பயிலரங்கம்-சைதாப்பேட்டை தொகுதி

10

சைதாப்பேட்டை மேற்கு பகுதி சார்பாக புதிய உறுப்பினர்களுக்கு அரசியல் பயிலரங்கம் 140 வது வட்டத்தில் நடை பெற்றது அனைத்து நிலை பொறுப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்