பெருந்தலைவர் காமராசரின் நினைவு நாள் மலர் வணக்க நிகழ்வு

9
பெருந்தலைவர் காமராசரின் 44ம் ஆண்டு நினைவுநாளை முன்னிட்டு செய்யாறு சட்டமன்ற தொகுதியின் சார்பாக மலர்வணக்க நிகழ்வு முன்னேடுக்கப்பட்டது.