பெருந்தலைவர் ஐயா.காமராசர் மலர்வணக்கம்

25
வடசென்னை மேற்கு மாவட்டம்
திரு.வி.க நகர் தொகுதியின் சார்பில் 72வது_வட்டத்தில்
கல்வி கண் திறந்த பெருந்தலைவர் ஐயா.காமராசர் அவர்களின் 44ஆம் ஆண்டு நினைவுநாளில் மலர் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது….