பனை விதை திருவிழா- செங்கம் தொகுதி

22

29.9.2019   திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் தொகுதி மலமஞ்சனூர் புதூர் கிராமத்தில்  நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக பனை விதை நடப்பட்டது