தியாக தீபம் தீலிபன் வீரவணக்க நிகழ்வு-வேளச்சேரி தொகுதி

16

வேளச்சேரி தொகுதி கிழக்கு பகுதி சார்பாக தியாக தீபம் தீலிபன் அவர்களுக்கு அடையார் பேருந்து பணிமனை அருகில் வீரவணக்க நிகழ்வு செலுத்தப்பட்டது