தியாக தீபம்  திலீபன் வீரவணக்க நிகழ்வு -கரூர்

32

கரூர் மாவட்ட நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் மேற்கு மாவட்ட அலுவலகத்தில் தியாக தீபம்  திலீபன் அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.