தியாக தீபம் திலீபன் வீரவணக்க நிகழ்வு-தென்காசி_சட்டமன்ற_தொகுதி

5

தியாக தீபம் திலீபன் அவர்களின் 32 ஆம் ஆண்டு  வீரவணக்க நிகழ்வு
தென்காசி_சட்டமன்ற_தொகுதி நாம்_தமிழர்_கட்சி சார்பாக வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது…