தியாக தீபம் திலீபன் வீரவணக்க நிகழ்வு-பூம்புகார்

21
தியாக தீபம் திலீபன்* அவர்கள் வீரமரணமடைந்த 32 ஆம் ஆண்டு வீரவணக்க நிகழ்வு பூம்புகார் தொகுதி சார்பாக நடைபெற்றது.