சாக்கடை கழிவு அகற்றம்-நாம் தமிழர் முன்னெடுப்பு

10

காரைக்குடி இடையர் தெரு அருகில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக சாக்கடை சுத்தம் செய்யப்பட்டது .