கொடியேற்றும் நிகழ்வு-திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதி

21

திருவாரூர் மாவட்டம் – திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதி திருத்துறைப்பூண்டி ஒன்றியம் திருத்தங்கூர் ஊராட்சி,நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கட்சியின் கொடி ஏற்றப்பட்டது .