ஐயா பெருந்தலைவர் காமராசர் புகழ்வணக்க நிகழ்வு-பல்லடம்

15
பல்லடம் சட்டமன்றத்தொகுதி தலைமை அலுவலகத்தில்
ஐயா பெருந்தலைவர் காமராசர் அவர்களுக்கு நினைவு புகழ்வணக்கம்
02.10.19 மாலை 5 மணியளவில் தாய்த்தமிழ் உறவுகளால் முன்னெடுக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் மரக்கன்றுகள் தொகுதி சார்பாக பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.