ஐயா காமராசர் நினைவுநாள் மலர்வணக்க நிகழ்வு-

13
கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்றத்தொகுதி சார்பில் தரகம்பட்டி பேருந்து நிருத்தம் அருகில் ! பெருந்தலைவர் ஐயா காமராசர் அவர்களின் 44ஆம் ஆண்டு நினைவுநாள்
முன்னிட்டு  மாலை அணிவித்து மலர் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.