உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி

25

வேலூர் மாவட்டம் சோளிங்கர் சட்டமன்ற தொகுதி அக்கச்சிக்குப்பம் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.