வீர தமிழச்சி செங்கொடி வீர வணக்கம் நிகழ்வு-பல்லடம்

53

28-8-2019 அன்று பல்லடம் சட்டமன்றத் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக வித்யாலயம் பகுதியில் வீர தமிழச்சி செங்கொடி வீர வணக்கம் நிகழ்வு நடைபெற்றது