பனை விதை நடும் விழா-புவனகிரி தொகுதி

21
புவனகிரி தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக பனைத் திருவிழா 8.9. 2019 அன்று 100 பனை விதைகள் விதைக்கப்பட்டது.