பனை விதை நடும் திருவிழா-திருவள்ளூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

13

நாம் தமிழர் கட்சி சுற்றுச்சூழல் பாசறை*  திருவள்ளூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக அம்சா நகர் பகுதியில் நூற்றுக்கும் மேற்ப்பட்ட பனைவிதைகள் விதைக்கப்பட்டது.