பனை விதை நடும் திருவிழா-கொளத்தூர் தொகுதி

5

கொளத்தூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கிழக்கு பகுதி மற்றும் மேற்கு பகுதி சார்ந்த கட்சியினர்  பனைவிதை நடும் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது .