பனை விதை நடும் திருவிழா-கிணத்துக்கடவு தொகுதி

29
கிணத்துக்கடவு தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 23.9.2019 அன்று  4000 பனை விதைகள் விதைக்கப்பட்டது.