பனை விதை நடும் திருவிழா-ஆண்டிபட்டி தொகுதி

15

ஆண்டிபட்டி தொகுதிக்குட்பட்ட கடமயிலை ஒன்றியம் கோத்தலூத்து பகுதியில் 8.9.2019                       200க்கும் மேற்பட்ட பனை விதைகள் நடப்பட்டது.